theater

eerste dekor voor G.J Rijnders bij zuidelijk toneel Globe

vervolgens verschillende produkties gedaan voor :

Baal,Lodewijk de Boer

Haagsche Comedie, Agaath Witteman

De Appel,

Toneelschuur in Haarlem(Holland Festival)

Theater 80/Persona,

Haarlems Toneel,

Theater aan de Rijn

Joop van de Ende Toneelproducties etc.

opera
opera
04
04
03
03
02
02
07
07
01
01